GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal respecta Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.
  
Cine suntem și cum ne puteți contacta
Numele firmei noastre este MOS ION ROATA SRL, având sediul social în sos. Stefan cel Mare, nr. 15, parter, sect. 2, Bucuresti, cod postal 020123, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/11051/2009, cod unic de înregistrare fiscală RO26223600. 
Puteti contacta Responsabilul Mos Ion Roata cu protecția datelor puteti folosind adresa de e-mail data.protection@mosionroata.ro sau prin poștă/curier la adresa sos. Stefan cel Mare, nr. 15, parter, sect. 2, Bucuresti, cod postal 020123 – cu mentiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.
 
Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
 
Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
 
Când vă creați un cont, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.
 
Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
 
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor Mos Ion Roata catre dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului mosionroata.ro
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
f) Suport in finanțare în colaborare cu partenerii noștri TBI si Credius ;
g) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile mosionroata.ro

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Mos Ion Roata și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
 
2. Pentru marketing
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea  “Cont/Favorite” sau ati aratat interes sa le achizitionati.
Pentru a vă trimite informatii relevante pentru dvs, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. 

Comunicările de marketing vor solicita consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
– Contactarea Mos Ion Roata folosind detaliile de contact descrise mai sus.

3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter person
Vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în site-ul mosionroata.ro
Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizor de evidente contabile
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii de marketing 
– furnizorilor de servicii IT;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Toate datele dvs transmise catre către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
  
Stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar pe teritoriul României.
  
Ce drepturi aveți
 
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli daca au aparut și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
Informații detaliate despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. 
Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului mosionroata.ro. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.
Solicitarea drepturilor sus mentionate nu se taxeaza 
Termenul maxim de raspuns-Ne propunem să răspundem oriocaror solicitări valide in maximum o lună
Solicitarea dvs nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altei persoane

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. 
Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. 
Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopurile Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.
Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.
Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.
Dreptul de a obiecta:
Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dumneavoastra, in orice moment, fata de Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram Datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.  Acest drept poate fi invalidat in special daca Prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul Mos Ion Roata cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
– prin e-mail la adresa:  data.protection@mosionroata.ro sau
– prin poștă/curier la adresa: sos. Stefan cel Mare, nr. 15, parter, sect. 2, Bucuresti, cod postal 020123 – cu mentiunea in atenția Responsabilului Mos Ion Roata cu protecția datelor.